Na sopce Kelimutu (1 639 m.n.m) nacházející se na indonéském ostrově Flores naleznete tři „různobarevné“ jezerní krátery jejichž barva se průběžně mění.

Tiwu Ata Mbupu (jezero starých lidí), je obvykle modré a je nejzápadnější ze tří jezer. Další dvě jezera, Tiwu Nuwa Muri Koo Fai (Jezero mladých mužů a slečen) a Tiwu Ata Polo (Začarované jezero) dělí jen úzká sopečná stěna. Barva těchto jezer je většinou zelená, nebo červená a zbarvení se v pravidelných intervalech mění. Dle geologů, ke změnám zabarvení dochází v důsledku chemických reakcí zde obsažených minerálů vyvolaných aktivitou sopečného plynu. Určitou podobnost s jezery Kelimutu jeví Kawah Putih – kráterové jezero ležící v Západní Jávě.


Jezera na sopce Mount Kelimutu / Lakes of Mount Kelimutu – fotografie.